Με την υπ’αριθμόν 89/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι όροι και οι χρεώσεις για την παραχώρηση των χώρων του αθλητικού κέντρου »ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ» .

Βάση της ανωτέρω  απόφασης ,διατίθενται προς παραχώρηση -ενοικίαση οι χώροι του αθλητικού κέντρου ,σε ιδιώτες,φορείς,οργανισμούς,επιχειρήσεις και αθλητικά σωματεία.

Για πληροφορίες επικοινωνίας πατήστε εδώ.

Δείτε την τιμολόγηση στον παρακάτω πίνακα: