Η Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου, στον Τομέα του Αθλητισμού, αποτελείται από το Τμήμα Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και το Τμήμα Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.                                                  Αντικείμενο λειτουργίας τους, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των  δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, καθώς και η διαχείριση και η συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για πληροφορίες επικοινωνίας πατήστε εδώ.

Advertisements